"Oil & Gas Kazakhstan"

международная выставка

  
  
  

КМГ розклала цінності по поличках

Стратегічні цінності розвитку нафтогазової галузі Казахстану і нацкомпанії "КМГ" були озвучені на минулому 2-3 жовтня 2012 VII Євразійському форумі KAZENERGY в Астані. Голова правління КМГ Ляззат Киїнов повідав про плани КМГ по входженню в число 30 найбільших нафтогазових компаній світу і про шляхи максимізації акціонерної ціни компанії.

Як зазначає Ляззат Киїнов, головну увагу КМГ сфокусовано на більш важливих для економіки Казахстану проектах по приросту припасів вуглеводневої сировини, модернізації і розвитку нафтопереробки і нафтохімії, розвитку транспортної інфраструктури, що забезпечує надійну диверсифікацію постачання нафти і газу. "Стратегічні цілі компанії базуються на оцінці поточного потенціалу проектів та активів, сукупних прогнозів і припущень інтернаціональних аналітичних агентств, видобувних компаній та ретроспективного аналізу світового енергетичного ринку", - виголосив він.

Ляззат Киїнов переконаний, що перспективи та мотивовані характеристики КМГ, навіть при самому песимістичному розвитку подій і за значному падінні світових цін на нафту, до 2022 року виглядають дуже оптимістично. Так, за даними КМГ, консолідовані характеристики складуть: по вуглеводневим припасам - 1400000000 тонн, з видобутку нафти і газоконденсату - 35,4 млн тонн, нафтопереробці - 19,0 млн тонн.

Першим основним стратегічним напрямком, озвученим Л. Кііновим, є інтенсифікація геологорозвідувальних робіт, яка містить в собі пошук нових площ, придбання нафтовидобувних активів, укладення нових договорів, реалізацію проекту "Кашаган" та Проекту прийдешнього розширення (Тенгіз).

Основний приріст припасів і видобутку вуглеводнів пов'язаний з освоєнням шельфу Каспію. "Прямо до 2014 року продовжиться майбутня реалізація проектів: Перлини, Н, Жамбил, Сатпаев, Женис, Абай, Ісатай, Шагала, Дархан, Хвалинськоє, Центральна та інших, в рамках яких намічене буріння 19-20 розвідувальних і оцінних свердловин", - повідав Ляззат Киїнов. Він вважає, що головна роль у збільшенні видобутку вуглеводнів на Каспії відведена старту виробничої фази Кашаганського проекту.

Питання освоєння Кашаганського родовища озвучив і міністр нафти і газу РК Сауат Минбаєв: "Всі питання 1-го кроку ззаду. У травні цього року ми підписали відповідну угоду про врегулювання. Прогрес в роботах на родовищі наявності.

Ми очікуємо початок комерційного видобутку в період з грудня 2012 по червень 2013 року. За 2-ий фазі Кашагана міністерство очікує від консорціуму внесення відповідних документів.

Зрозуміло, що там буде ряд підетапів. Попередня робота йде ".

Так іменований Проект майбутнього зростання (Тенгіз), по інфи Сауата Минбаєва, знаходиться на розгляді у акціонерів, і міністерство чекає швидкого його внесення на ЦКР (центральну комісію з розвідки). "За результатами підготовчого розгляду вважаємо, що він відповідає інтересам РК", - зазначив міністр.

2-ий стратегічний цінність розвитку для КМГ, за словами Ляззат Кіінова, це диверсифікація та підвищення потужності експортних маршрутів. Зростання видобутку вуглеводнів КМГ планує забезпечувати методом майбутнього розвитку трубопровідної інфраструктури для транспортування нафти і газу. Як зазначає Ляззат Киїнов, за 20 років незалежності РК була проведена велика робота в цьому напрямку: обсяг експорту нафти зріс з 13 до 71 млн тонн на рік, вибудувано близько 4 тис. Км нафтопроводів, трубопровідні експортні потужності зросли з 10 до 58 млн тонн нафти на рік.

Зараз основними діючими експортними неф-тепроводамі є: Атирау - Самара, КТК, Атасу - Алашанькоу.

Сауат Минбаєв також повідав про напрямки розподілу казахстанської експортної нафти і планах щодо їх розширення. За КТК в 2012 році очікується транспортувати 30 млн тонн казахстанської нафти.

Реалізований в поточний час проект по його розширенню дозволить транспортувати, за словами міністра, до 52 млн тонн казахстанської нафти раз на рік. Термін закінчення 1-ї фази - 2012 рік (33,5 млн тонн нафти); 2-й фази - 2013 (49,3 млн тонн нафти); 3-й фази - 2015 (52 млн тонн нафти).

Виходячи з переконань netback-ціни, вважає міністр, це більш дієве напрям.

Транспортування по трубопроводу Атирау - Самара в 2012 році очікується на рівні 15,5 млн тонн, і розширення обсягів експорту по даному напрямку міністерство не планує. Експорт по трубопроводу Казахстан - Китай в 2012 році очікується на рівні 11 млн тонн. "Ми плануємо його розширення до 20 млн тонн нафти. Відповідне угода перебуває в опрацюванні", - зазначив Сауат Минбаєв.

За даними Міністерства нафти і газу РК, через морпорт Актау в 2012 році буде відвантажено 8 млн тонн, які в майбутньому надходять через Махачкали на Темне море, почасти через Баку до Батумі. "Очевидно, частина обсягів надалі може надходити в трубопровід Баку - Тбілісі - Джейхан у разі наявності вільних потужностей і застосовних комерційних критерій", - повідав Сауат Минбаєв.

Жд перевезення, за словами Сауата Минбаєва, роблять запасну роль, хоча обсяги відвантаження по даному напрямку транспортування, як зазначив він, на сей день складають близько 8 млн тонн на рік.

Якась нестача потужностей трубопроводів, як зазначає Сауат Минбаєв, може очікуватися після 2020 року, з урахуванням зростання видобутку і прогнозних обсягів експорту казахстанської нафти. Але він переконує, що ця нестача буде тривати недовго і на даний момент є час для прийняття рішення та ймовірного нарощування потужностей по тим чи іншим фронтам.

Принципова роль у стратегії розвитку КМГ відведена газотранспортній системі, також створенню нових і розвитку наявних регіональних газорозподільних систем. Особливе значення, за словами Ляззат Кіінова, має проект будівництва газопроводу Бейнеу - Бозой - Шимкент протяжністю 1,4 тис. Км. КМГ планує масштабні інвестиції в розширення державної газотранспортної інфраструктури, що дозволить значно приростити споживання газу на внутрішньому ринку.

Цінності розподілу газу на внутрішньому ринку озвучив Сауат Минбаєв: "Зростаючі екологічні вимоги і загальносвітові тенденції матимуть місце і в нашому випадку. Під такою зростання внутрішніх поставок буде націлена система внутрішніх магістральних газопроводів, включаючи газопроводи Бейнеу - Бозой - Шимкент, Тобол - Кокшетау - Астана . Раз на рік в республіканському бюджеті передбачаються кошти для регіо-нальних газопроводів.

Ємність внутрішнього ринку виростає практично вдвічі. Як підсумок - обсяги експорту газу прогнозуються не такий значними, в усякому разі до 2030 року ".

Міністр також згадав про транзит газу. Як він зазначив, через газопровід Середня Азія - Центр в 2011 році обсяг транзиту склав 19150000000 куб. м газу, у тому числі з Узбекистану в РФ - 7950000000 куб. м, з Туркменістану в РФ - 11,2 мільярда куб. м. Через не так давно побудований газопровід Казахстан - Китай в 2012 році транспортовано 34 мільярдів куб. м, і мається на увазі розширення потужностей до 65 мільярдів куб. м.

Одним з важливих пріоритетів розвитку нафтогазової галузі та КМГ є також реконструкція та модернізація казахстанських нафтопереробних заводів. За словами Ляззат Кіінова, реалізація проектів реконструкції НПЗ дозволить приростити обсяг виробництва до 19 млн тонн нафти на рік і середню глибину переробки нафти від 89 до 90%, понизити створення мазуту і приростити вихід світлих нафтопродуктів, підвищити якість бензину та дизельного пального до рівня еталонів " Євро-4 "і" Євро-5 ", приростити середній індекс комплексності казахстанських НПЗ до світового показника 10,2. Загальний обсяг інвестицій на реалізацію цих проектів очікується на рівні понад $ 6 мільярдів.

Терміни реалізації проектів намічені на період з 2013 по 2015 рік.

Прем'єр-міністр РК Серік Ахметов також зазначив, що створення комплексу глибокої переробки нафти на Атирауської НПЗ ціною $ 1,7 мільярда дозволить приростити в 3 рази створення бензину, відповідного вимогам "Євро-5"; висновок на проектну потужність Атирауського газохимического комплексу з обсягом інвестицій близько $ 6300000000 дозволить Казахстану створювати свій пропілен і целофан. "На Карачаганак буде побудований газопереробний завод потужність 5 мільярдів куб. М на рік", - повідав Серік Ахметов.

Подальшою принципової стратегічним завданням для КМГ є підвищення казахстанського вмісту у проектах компанії. За даними Ляззат Кіінова, за підсумками 2011 року казахстанське вміст у закупівлях товарів, робіт і послуг склало 48%, що на 3% більше показника казахстанського змісту в 2010 році. Голова Асоціації KAZENERGY Тимур Кулібаєв здібності для казахстанського бізнесу виходячи з переконань казахстанського змісту бачить у розвитку в Казахстані виробництва конкурентоспроможних продуктів і послуг та підготовці кадрів у сфері нафтогазового сектора.

Як зазначив Серік Ахметов, урядом РК приділятиметься пріоритетну увагу збільшенню казахстанського змісту і трансферту технологій, підтримки декількох великих багатообіцяючих проектів у сфері відновлюваних джерел енергії (а саме, розвиток сонячної енергетики та впровадження енергії вітру), також розвитку "зеленої" енергетики, освоєння нових видів енергетичних ресурсів.

Ляззат Киїнов також загальмував на стратегічних бізнес-напрямках діяльності КМГ - сервісних проектах з розвитку берегової інфраструктури. Всеохоплюючим планом розвитку берегової смуги казахстанського сектора Каспійського моря основними пт розміщення берегової інфраструктури визначено: містечка Атирау і Актау, селища Баутино і Курик. В Атирауської області реалізується проект будівництва Північно-Каспійської екологічної бази реагування.

В планах КМГ в рамках створення інноваційного кластера (групи інноваційних організацій КМГ) - створення на території СЕЗ "Парк інформаційних технологій" Інституту нафтогазової інженерії та Інституту інформаційних технологій, також науково-дослідного центру АТ "Казахстанський інститут нафти і газу".

Джерело: Курсив