"Oil & Gas Kazakhstan"

международная выставка

  
  
  
3

Нафта і газ в Казахстані

Нафта і газ в Казахстані

Велика нафта Казахстану На місцевості Республіки Казахстан розміщено 202 нафтових і газових родовища. Прогнозні видобувні ресурси нафти оцінюються в розмірі 7800000000. тонн, а природного газу - в 7,1 трлн.мЗ. Близько 70% цих ресурсів зосереджено в західних областях Казахстану.

Переважна їх частина пов'язана з подсолевих родовищами і залягає на глибинах близько 5 і більше тисяч метрів. Видобуток нафти ведеться на 55 родовищах. До найбільших родовищ відносяться Тенгізське (нафтове), Узеньске (нафтогазове), Карачаганакське (нафтогазоконденсатне), Жанажол (нафтогазоконденсатне), Каламкас (нафтогазове). Прогнозні ресурси вуглеводнів на континентальній частині та шельфі казахстанського сектора Каспійського моря оцінюються в спектрі від 7 до 17 мільярдів. тонн.

Казахстан покладає надії, що у десятиліття прогнозні ресурси будуть переведені в категорію "доведених". Найбільший нафтової експортний потенціал басейну Каспію, за найбільш обережним оцінками західних фахівців, становить близько 100 млн. Тонн на рік (2 млн. Барелів на день). Прогнозні ресурси Аральського басейну становлять близько 2 мільярдів. тонн умовного пального.

Найвищий газонафтової потенціал і прибуткове географічне положення на шляху головних транспортних артерій висувають Аральский басейн в число першочергових регіонів для ведення геологорозвідувальних робіт. Внутрішній ринок Казахстану дуже обмежений, тому республіка має можливість експортувати близько 10 млн. Тонн нафти щорічно (200 тис. Барелів на день). В цілому, розвиток паливно-енергетичного комплексу Республіки Казахстан протягом 1999 року характеризувалося зростанням виробництва (табл.1). Конкретний вплив на діяльність нафтогазового комплексу Казахстану зробило різке зниження цін на світовому ринку нафти в кінці 1998 року. В цей критичний період Уряд республіки надало підтримку нафтогазової галузі. Були прийняті принципові рішення з оптимізації акцизів і дорожнього податку на нафту і нафтопродукти.

Була прийнята новенька методика розрахунку тарифів по транзиту нафти і введено тарифне регулювання на переробку нафти. Впорядковано стягування ПДВ і т.д.

У підсумку, провідна галузь казахстанської економіки змогла впоратися з головним завданням - не допустити спаду виробництва і закріпити тенденцію зростання. Незважаючи на значні труднощі, які ще належить подолати, вже зараз ясно, що плани Уряду Казахстану щодо забезпечення енергетичної самостійності країни повністю реальні і можуть бути виконані в ближньому майбутньому. Цей висновок підтверджує стан мінерально-сировинної бази нафтогазової галузі республіки. Пониження видобутку нафти в Мангістауської області роз'яснюється тим, що припаси нафти цього регіону не можуть інтенсивно вироблятися, бо відносяться до категорії важко-добуваних.

70% родовищ вимагають великих серйозних витрат. Західний регіон Казахстану зараз виробляє 25,560 млн. Тонн нафти або 93% від загального видобутку республіки (табл. 2).

Мангістауська і Атирауська області володіють 73% всіх видобутих припасів Казахстану. Істотне, в порівнянні з 1996 роком, підвищення обсягів нафтовидобутку Атирауської областю було забезпечено СП ТОО “Тенгизшевройл” (Діагр.

1). Нафтопереробні підприємства Республіки Казахстан Аналізуючи діяльність казахстанських нафтопереробних компаній в 1999 році фахівці відзначають, що минулий рік був для їх тільки непростою. Головні труднощі, як і в минулі роки, були пов'язані з постачанням сировини на ці фабрики, в особливості на Павлодарский НПЗ.

Остання нерегулярність поставок західно-сибірської нафти іноді приводила практично до повної зупинки ПНПЗ. Як наслідок, рівень переробки нафти в Казахстані знизився і склав 30,7% від сумарних виробничих потужностей компаній (табл. 3). Більш ритмічно працювало тільки АТ “ШНОС”.

Створення в 1997 році СП ”Харрікейн - Кумколь” дозволило вдало вирішити задачку з поставками нафти на Шимкентський НПЗ. Починаючи з 2-ї половини 1999 року, в результаті росту цін на світовому ринку, вийшло підвищення експорту казахстанської нафти (табл. 4) Підприємства нафтопереробної галузі стали відчувати брак сировини. У підсумку, Уряд РК прийняв Постанову про квотування поставок сирої нафти на експорт.

При всьому цьому, квота на експорт нафти в далеке зарубіжжя могла бути збільшена для казахстанських нафтовидобувних компаній, в разі зростання обсягів їх поставок сировини на НПЗ республіки (діагр. 2). В поточний час Уряд Казахстану зацікавлене в розробці конкурентноспособного нафтопереробного виробництва і готово інвестувати цю гілку. На сьогодні існує два проекти:• Реконструкція Атирауського НПЗ.

Ціна проекту 412 млн. Баксів США. Початок втілення інвестиційного проекту намічається на 2003 рік, а закінчення в 2008 році.• Будівництво комплексу установки каталітичного крекінгу на АТ “ШНОС” ціною 60 млн. баксів США. Реалізація інвестиційного проекту планується в 2001 році. Інвестиції в нафтогазовий сектор Казахстану Більш великі інвестиції орієнтовані на видобуток вуглеводневої сировини (діагр.

3). Наявність в Казахстані великих розвіданих запасів нафти, газу та конденсату є більш принциповим і багатообіцяючим умовою для діяльності закордонних інвесторів. Все ж, в поточний час, вживається тільки третина ресурсів на раніше розроблених великих нафтогазових родовищах. В 1996-1999 роках в нафтогазовидобувний і переробний сектор економіки Казахстану залучено 6.7 мільярдів. баксів США.

Це становить практично 60% від загального обсягу інвестицій в МСК. При всьому цьому основна частка припадає на такі великі компанії, як СП ТОО "Тенгизшевройл", cо-операторів по розробці Карачаганакского газоконденсатного родовища, OCIOC, АТ "Мангистаумунайгаз", Японську Національну Нафтову Корпорацію, АТ "Узеньмунайгаз", АТ "Актобемунайгаз", ВАТ "Казахойл-Емба", ТОО "ТЕПКО", АТЗТ "Кумколь-ЛУКойл", СП "Казахтуркмунай", ВАТ "Харрікейн Кумколь Муна" та інші.

На частку цих надрокористувачів доводиться 89% загального обсягу інвестицій, 91% обсягу видобутку, 73% балансових припасів (категорія А В С1), 75% податкових виплат, 96% витрат на соціальну сферу і місцеву інфраструктуру, 89% чисельності робочого персоналу, 84% витрат на навчання, 84% витрат на охорону середовища. Неодмінно, активна діяльність цих компаній позитивно впливає на соціально-економічну ситуацію в республіці, забезпечуючи зайнятість населення, розвиваючи інфраструктуру, заповнюючи недолік економних коштів у вигляді податків і платежів (діагр. 4). Але, при наростаючих темпах росту обсягів видобутку і зниженні рівня приросту балансових припасів вуглеводневої сировини, вже, починаючи з середини 1995 року, спостерігався брак заповнення балансових ресурсів, що в подальшому може становити реальну небезпеку для економічної безпеки Казахстану (табл.

5). Головні напрямки розвитку нафтогазової індустрії Казахстану Значущих інвестицій вимагають потенційні здібності, що відкриваються у зв'язку з освоєнням морських родовищ Каспійського моря. За оцінками казахстанських і зарубіжних професіоналів, серйозні сумарні витрати складуть близько 160 мільярдів. баксів, з яких 10 мільярдів. баксів повинні бути вкладені на початковому етапі розвідки та оцінки родовищ. Але, це тільки видима частина "Каспійського айсберга". Величезні вуглеводневі ресурси континентальній частині Казахстану і шельфу Каспійського моря створять базу для інвестицій в нафтове машинобудування, розвиток сервісних компаній, виробничу та соціальну інфраструктуру, нафтопереробку і нафтохімію. Одним з багатообіцяючих напрямків є утилізація попутних газів нафтових родовищ.

Зараз ми маємо неефективне впровадження невідновлюваних природних ресурсів і масштабне забруднення середовища. Крім того, впровадження попутного газу для вироблення електроенергії або в технологічних процесах може стати додатковою статтею доходів нафтових компаній. Тривіальної є необхідність спільного всеохоплюючого розвитку і використання систем комунікацій і частин виробничої та соціальної інфраструктури.

Уже на даний момент ряд компаній машинобудування та гірничої індустрії виготовляють деякі назви обладнання та матеріалів для нафтогазових компаній. Майбутнє розширення номенклатури виробів буде залежати від наявності грошових ресурсів, ліцензій та сертифікатів. Велика частина казахстанських сервісних компаній знаходиться в складному фінансовому становищі і їх оснащення відстає від сучасних вимог. Все ж, близькість до головних районам нафтовидобутку, наявність виробничої бази та персоналу, що не потребує довготривалої перепідготовки, робить їх симпатичними виходячи з переконань створення спільних компаній.

Закордонним інвесторам варто пильніше вивчити можливість створення спільних виробництв і сервісних компаній на базі казахстанських компаній. Інвестування в проекти розвитку машинобудівних компаній фактично гарантоване від якихось ризиків. Масштаби проектів на суші і на морі, їх тривалий характер дадуть інвесторам безперечну перевагу перед імпортерами. Зараз можна говорити про стійкий попит на міцні труби нафтового асортименту, особливе обладнання та техніку з найвищим ступенем надійності. Разом з іншими проектами, величезне значення мають інвестиції в нафтопереробку і нафтохімію.

Розвиток цих галузей - це запорука більш значущих прибутків завтра. Створення технологічно пов'язаних нафтохімічних виробництв буде абсолютно точно підтримано як Урядом, так і особистим капіталом Казахстану. Казахстан має усіма основними критеріями для розвитку зазначених проектів, в тому числі і досить кваліфікованими кадрами. Закон "Про державну підтримку прямих інвестицій" дає великі переваги інвесторам, надаючи пільги та преференції при реалізації проектів, що створюють нові виробництва та робочі місця, що підвищують рівень технологій.